• Betaling geschiedt volgens automatisch incasso.
 • Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • De cursus bestaat uit het volgen van 1/2 uur priveles per week.
 • De cursist verplicht zich tot het volgen van de lessen gedurende het gehele cursusjaar.
 • Nieuwe cursisten hebben een proeftijd van 3 maanden.
 • Het lesgeld bedraagt per 1 januari 2018, 624 euro per jaar.
 • (Wij bieden leerlingen de gelegenheid dit in 12 gelijke delen van 52 euro p/mnd te betalen)
 • Mogelijkheid bestaat om min. 1 week van te voren i.o.m. docent lessen te verplaatsen.
 • Bij ziekte van de leerling kan alleen worden ingehaald indien daar gelegenheid voor is.
 • Bij ziekte van de docent wordt na 1 week voor vervanging/een andere lestijd gezorgd.
 • Opzegging geschiedt schriftelijk en dient voor 31 juli desbetreffende jaar ingediend te zijn.
 • Met ondertekening verklaart cursist op de hoogte te zijn van bovenstaande regels