Algemene-voorwaarden

 • Betaling geschiedt volgens automatisch incasso.
 • Het cursusjaar loopt altijd van 1 september tot en met 31 augustus.
 • De cursus bestaat uit het volgen van 1/2 uur prive muziekles per week.
 • Aangaande bovenstaande verplicht cursist zich tot het volgen van de lessen gedurende het gehele cursusjaar.
 • Om deze reden hebben nieuwe cursisten een proeftijd van 3 maanden.
 • Het lesgeld bedraagt per 1 januari 2019, 660 euro per jaar. 
 • Wellicht betaalt u liever gespreid. Wij bieden leerlingen de gelegenheid dit in 12 gelijke delen van 55 euro p/mnd te betalen.
 • In verband met gewijzigde planning, bestaat de mogelijkheid om minimaal 1 week van te voren lessen te verplaatsen. Uiteraard in overleg met de docent.
 • Bij ziekte van de leerling kan alleen worden ingehaald indien daar gelegenheid voor is.
 • Bij ziekte van de docent wordt daarom na 1 week voor vervanging of een andere lestijd gezorgd.
 • Opzegging geschiedt schriftelijk en dient voor 31 juli desbetreffende jaar ingediend te zijn.
 • Met ondertekening verklaart cursist daarbij op de hoogte te zijn van bovenstaande regels.
Algemene-voorwaarden

Producten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende producten/pagina’s: 

Muziekles

Huren instrument